Charamsa gorszy od Wesołowskiego?

Charamsa gorszy od Wesołowskiego?


W kontekście bulwersującego wielu katolików wyznania księdza Krzysztofa, przyjrzyjmy się biblijnemu związkowi Jonatana i Dawida:


"Dwaj młodzi mężczyźni poznali się po tym, jak Dawid powalił procą olbrzymiego mocarza, Goliata, pochodzącego od aniołów. Zwycięski Dawid niosący głowę pokonanego przeciwnika stanął przed obliczem króla Saula i jego syna Jonatana i przedstawił się jako syn jego sługi – Kiedy [Dawid] właśnie przestał przemawiać do Saula, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie. Od tego również dnia Saul zabrał go do siebie i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojcowskiego. Jonatan zaś zawarł z Dawidem przymierze, umiłował go bowiem jak samego siebie. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju – aż do miecza, łuku i pasa. (1 Księga Samuela 18,1-4)  Dawida spotkały zaszczyty ze strony króla. Gdy wojska wracały z wojny, witały ich tłumy tańcem i śpiewami: Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy (1 Sm 18,7). Wzbudziło to w Saulu zazdrość. Ostatecznie postanowił zgładzić Dawida: Saul namawiał syna swego, Jonatana, i wszystkie sługi swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida. (1 Sm 19,1)  Jonatan nie tylko nie wykonał polecenia ojca, ale ostrzegł Dawida i ukrył go. Potwierdził przy tym swoje uczucia: Jeszcze raz zaprzysiągł Jonatan Dawida w imię wielkiej miłości ku niemu, kochał go bowiem jak samego siebie. (1 Sm 20,17) Po pewnym czasie zrzekł się nawet na rzecz Dawida praw do dziedziczenia tronu po ojcu: Nie obawiaj się, bo nie wytropi cię ręka mojego ojca. Ty będziesz panował nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. (...) obydwaj związali się przymierzem wobec Pana. (1 Sm 23,17-18)  Saul rozgniewał się bardzo na Jonatana i rzekł mu: O, synu kobiety przewrotnej! Alboż to ja nie wiem, że wybrałeś sobie syna Jessego na hańbę swoją i na hańbę łona swej matki? (1 Sm, 30:30)  Wskutek wrogości ojca, dwóm młodzieńcom przyszło się rozstać: Dawid (...) padł twarzą na ziemię i trzykroć złożył głęboki pokłon. Nawzajem się ucałowali i płakali nad sobą. Dawid nawet głośno szlochał. (1 Sm, 20,41)  Po pewnym czasie Jonatan umiera. Dawid wznosił żałobne pieśni: Żal mi ciebie, bracie mój, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet. (2 Księga Samuela 1,26)" [Wikipedia]


Negatywne odniesienia biblijne do więzi między osobami tej samej płci dotyczą więzi opartych na egoistycznych pobudkach, w których jedna osoba egoistycznie wykorzystuje drugą (np. wyłącznie do zaspokojenia potrzeb seksualnych). Głęboka więź Dawida i Jonatana, wykraczająca poza zwykłą przyjaźń, w której nie ma miejsca na egoizm, przedstawiona jest w Biblii w pozytywnym świetle. Chrześcijanie powinni interpretować Biblię poprzez najważniejsze przykazanie Chrystusa – miłości do Boga i bliźnich. Co bardzo gorąco Państwu polecam. Na marginesie - jakoś umknęły mojej uwadze tak samo gwałtowne wyrazy potępienia dla ostatnio ujawnionych kościelnych pedofilów. Charamsa gorszy od Wesołowskiego?

Zgłoś post do moderacji