Raport

Raport


Przed kilkoma dniami opublikowany został coroczny raport Europolu (Europejski Urząd Policji) dotyczący terroryzmu. Jest to najważniejszy raport o tej tematyce w Unii Europejskiej.

Prawicowym niedowiarkom, którym nie wystarczają fakty i słowa papieża Franciszka: "nie jest słuszne identyfikowanie islamu z przemocą, to nie jest prawda", polecam jego lekturę - a potem zaprzestanie utożsamiania islamu z terroryzmem.

Poniżej fragmenty.

 

W 2015 roku zanotowano w Unii Europejskiej 211 zrealizowanych, nieudanych bądź przerwanych zamachów terrorystycznych, co oznacza lekki wzrost, bowiem w 2014 roku było ich 201.

Wśród wszystkich 211 zrealizowanych, nieudanych bądź przerwanych zamachów terrorystycznych zamachy o podłożu dżihadystycznym stanowiły 8% (17 zamachów).

Największą grupą zamachów były zamachy terrorystyczne o podłożu separatystycznym (ponad 30% - 65 zamachów).

Zamachy terrorystyczne o podłożu dżihadystycznym osiągnęły największą skuteczność z punktu widzenia liczby ofiar – 150 osób zabitych (99,5%) i ok 250 rannych (69%).

Ze wszystkich 17 zamachów terrorystycznych o podłożu dżihadystycznym 15 ataków dokonanych zostało we Francji, w większości w dwóch grupach: 1) na redakcję Charlie Hebdo, funkcjonariusza policji oraz supermarket żydowski w styczniu 2015 roku. 2) również w Paryżu na stadion, bary, restauracje i kina w listopadzie 2015 roku.

W Polsce w 2015 roku zaaresztowano 4 osoby podejrzane o plany przeprowadzenia zamachów o podłożu dżihadystycznym.

Raport zwraca również uwagę, że terroryzm w Europie w 2015 roku często wymierzony był w uchodźców bądź muzułmanów i to oni stawali się ofiarami rozbudzania spirali strachu:

W 2015 roku wzrosła liczba zbrodni wymierzonych w meczety i społeczność muzułmańską o podłożu islamofobicznym. Na przykład w Polsce z roku na rok liczba spraw dotyczących muzułmanów i instytucji muzułmańskich się podwoiła (…). W marcu 2015 roku polska policja aresztowała 13 członków prawicowych grup ekstremistów Blood&Honour, w tym mężczyzny oskarżonego o przygotowywanie zamachu mającego na celu spalenie meczetu w Gdańsku. Podczas aresztowań znaleziono faszystowskie akcesoria, a także broń i ostrą amunicję.” (str. 41)

Państwa członkowskie UE informują, że ruchy skrajnej prawicy próbują wykorzystywać obecny kryzys migracyjny w celu wzmocnienia swojego wsparcia i rozbudzenia resentymentów. W całej UE nastąpił pewien wzrost liczby ataków na obiekty używane do zakwaterowania uchodźców – na przykład niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zanotowało w 2015 roku ponad 800 ataków, podczas gdy w 2014 roku było ich 198.” (str. 41)

Cały raport: https://www.europol.europa.eu/…/publ…/europol_tesat_2016.pdf

 

 

Zgłoś post do moderacji